Komplexné grafické práce

Vaše externé grafické oddelenie

– hlavičkový papier, logo, vizitky, dizajn manuál, billboardy, plagáty, ikony, letáky, ilustrácie, bannery, korporátna identita atď. –

Základom vizualizácie a prezentácie každej firmy je logo, ktoré vyjadruje filozofiu firmy, malo by zaujať a zmysluplne zapadnúť do celého konceptu identity.

Farby sú najjednoduchším spôsobom, ako urobiť dojem, vyvolať emóciu a vyjadriť význam.

Písmo / font dokáže definovať váš štýl (hravý, formálny či dekoratívny…) a tým tiež dotvoriť obraz celej identity firmy.

Veľkej obľube sa teší názorné zobrazenie určitých prvkov formou piktogramov / ikon, ktoré graficky bez použitia ďalšieho textu sprostredkujú informáciu o produkte alebo jeho vlastnosti.Vieme vám ich vytvoriť „na mieru“ v súlade s identitou firmy a tak dokonale dotvoriť tvár značky.

Všetky spomenuté prvky zhrnieme do dizajn manuálu, ktorý bude pre vás odrazovým mostíkom pri každom ďalšom kroku budovania povedomia o vašej značke.

Ak už máte logo, ale potrebujete dotvoriť ostatné prvky vizuálu, celý proces rebrandingu môžete nechať na nás.